مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

این فرایند به ما این امکان را می دهد تا تجربه بهتری را برای مشتریان خود ارائه دهیم که سریع تر ، کارآمدتر و ارزش بهتری برای پول دارند. این فرایند به ما این امکان را می دهد تا تجربه بهتری را برای مشتریان خود ارائه دهیم که سریع تر ، کارآمدتر و ارزش بهتری برای پول دارند.

The Alt Tag

حوزه های تخصصی آیریانا

تفاوت آیریانا ، ارائه خدمات در سطح بین المللی است

طراحی راه و جاده

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

امور مهندسی ترافیک

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

مهندسی و اجرا خطوط راه آهن

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

طراحی و معماری

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

طراحی و مهندسی فرودگاه ها

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

اخذ مجوز و پروانه های مهندسی

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

پروژه های آیریانا

پروژه های آیریانا(2)

26 Jan 2018

Vivamus mauris tortor pellentesque a adipis

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Lightning Design
09 Jan 2018

Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Interior Design
12 Dec 2017

Etiam eu sapien at purus ultricies tempor nabh

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Interior Design
01 Dec 2017

Phasellus eget augue est fring metus felis

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Master Planning
16 Nov 2017

Uisque ac gravida ligula nunc nisi risus ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Workplace Strategy
03 Oct 2017

Class aptent taciti socio ad litora est fringi

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Engineering
28 Sep 2017

Proin volutpat tristique diam quis euismod sed

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Engineering
14 Sep 2017

Aliquam sodales quam in era neque porttitor

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Master Planning

پروژه های آیریانا (3)

26 Jan 2018

Vivamus mauris tortor pellentesque a adipis

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Lightning Design
09 Jan 2018

Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Interior Design
12 Dec 2017

Etiam eu sapien at purus ultricies tempor nabh

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Interior Design
01 Dec 2017

Phasellus eget augue est fring metus felis

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Master Planning
16 Nov 2017

Uisque ac gravida ligula nunc nisi risus ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Workplace Strategy
03 Oct 2017

Class aptent taciti socio ad litora est fringi

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Engineering
28 Sep 2017

Proin volutpat tristique diam quis euismod sed

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Engineering
14 Sep 2017

Aliquam sodales quam in era neque porttitor

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci, pellentesque at vestibulum quis, porttitor eget turpis. Morbi porta orci et augue sollicitudin cursus ut eget ligula. Etiam eu sapien at purus ultricies tempor.
Master Planning

نقشه پروژه های آیریانا در سطح کشور

Renovation Masters

اصفهان

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
prices from: $459

کرمان

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
prices from: $129/sq.m

خراسان جنوبی

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
prices from: $280

سمنان

Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
prices from: $315
 • اصفهان

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
  prices from: $459
 • کرمان

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
  prices from: $129/sq.m
 • خراسان جنوبی

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
  prices from: $280
 • سمنان

  Lorem ipsum dolor sit amet, conse adipiscing elit. Maecenas mauris orci.
  prices from: $315

فناوری های اختصاصی آیریانا

کنترل پروژه

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

نقشه برداری

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

امور قراردادها

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

شرح خدمات(خدمات مهندسی)

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

بسته های آموزشی (خدمات مهندسی)

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

محصولات فنی (خدمات مهندسی)

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

مشاوره و مدیریت منابع سرمایه گذاری

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد

مشاوره و مدیریت منابع سرمایه گذاری

مهندسین مشاورآیریانا طرح و برنامه از سال 1387 این افتخار را دارد که در حوزه های مختلف مهندسی در خدمت مردم باشد