. .

مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه فعاليت خود را از سال يك‌هزار و سيصد و هشتاد و هفت، با اخذ صلاحيت از شوراي عالي هماهنگي ترافيك وزارت كشور و شهرداري تهران آغاز و بر اساس تجربه و مديريت در ارائه خدمات فني و مهندسي، گواهينامه صلاحيت از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را در گرایش‌های معماری، راهسازي و مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌ونقل ترافیک اخذ نموده است.

این مشاور با پایبندی به اصول حرفه‌ای و اخلاقی، هدف خود را به جریان‌سازی موثر، دانش‌محور و ارزش‌گرا در ارایه خدمات مهندسی در کشور قرار داده و همواره سعی در پیشگامی در این حوزه داشته و دارد. آیریانا طرح و برنامه دارای 5 دپارتمان به شرح زیر است:

  1. دپارتمان مهندسی ترافیک
  2. دپارتمان برنامه‌ریزی حمل و نقل
  3. دپارتمان راهسازی
  4. دپارتمان مهندسی راه‌ آهن
  5. دپارتمان تحقیق، توسعه و مطالعات راهبردی