. .

مهندسین مشاور آیریانا طرح و برنامه با بهره گیری از تیم فنی نخبه و دانش محور در حوزه برنامه ریزی حمل و نقل، دارای سابقه اجرایی مفید در زمینه انواع مطالعات طرح جامع حمل و نقل مسافر و کالا و طرح جامع ایمنی حمل و نقل در سطح کلانشهرهایی نظیر اصفهان، قم و رشت میباشد. قابلیت دسترسی و استفاده از آخرین نسخه از  ترم افزارهای کاربردی در حوزه شبیه سازی کلان نگر در حمل و نقل و حوزه آمار و مدلسازی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، کتابخانه‌ی تخصصی  و همچنین آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی هیئت های علمی دانشگاه های برتر جهان در زمینه حمل و نقل، پشتوانه موفقیت تیم مطالعاتی مشاور در دپارتمان برنامه ریزی حمل و نقل میباشد.

پروژه های برنامه ریزی حمل و نقل
مشاهده پروژه ها