. .

آیریانا طرح و برنامه که علاوه بر تجربه مناسب در عرصه حرفه‌ای، با برخورداری از کادری مجرب، ضمن همسویی با ارزش‌های شغلی این مهندسین مشاور از رضایت کامل مشتریان عموماً دائمی خود برخوردار است. این دپارتمان هدف خود را پژوهش‌محوری، توجه به بسط مفاهیم نو و جدید در طراحی ساختمان‌های مختلف قرار داده و مبتنی بر آن آخرین تکنولوژی‌های ساخت و جدیدترین مفاهیم مبتنی بر معماری پایدار طرح‌های خود را ارایه کرده است. این دپارتمان نیز گواهی تایید صلاحیت خود را نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی و عمومی زیر دریافت کرده است:

  • معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
  • وزارت راه و شهرسازی
  • نظام مهندسی ساختمان