. .

 

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

نام پدر(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

کد ملی(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

شماره شناسنامه (*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

محل صدور(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

تاریخ تولد(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

وضعیت تاهل(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

وضعیت نظام وظیفه
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

سوابق تحصیلی:

توجه : لطفا سوابق تحصیلی خود را به این ترتیب وارد نمایید : مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی / نام مرکز آموزش / تاریخ شروع / تاریخ خاتمه /معدل

1
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

2
Invalid Input

3
Invalid Input

میزان آشنایی به زبان انگلیسی(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

سوابق تجربی:

توجه : لطفا سوابق تجربی خود را به این ترتیب وارد نمایید : نام موسسه / سمت / تاریخ شروع / تاریخ خاتمه /حقوق دریافتی / آدرس و تلفن

1
Invalid Input

2
Invalid Input

3
Invalid Input

4
Invalid Input

5
Invalid Input

ساير دوره هايي كه ديده ايد با ذكر نوع دوره، محل و مدت آن
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

ميزان آشنايي به كامپيوتر و نرم افزارها، با ذكر نام نرم افزار مربوطه
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

نحوه حضور در محل كار(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

ساعات حضور خود در روزهای مختلف هفته را ذکر نمایید
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

ميزان حقوق درخواستي
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

چگونگي آشنايي با شركت (در صورت وجود معرف، نام ايشان ذكر شود)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

آدرس منزل و شماره تماس ثابت و همراه(*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

پست الکترونیک شما (*)
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
لطفا این قسمت را به درستی تکمیل بفرمائید.