. .

کارفرما: شرکت رویال ساختمان آریا

به‌دلیل ارتباط مستقیم ایجاد کاربری‌های جدید در فضاهای شهری با موضوع پیوستگی جریان عابرپیاده در کریدورهای مرتبط با کاربری ایجاد شده، لزوم انجام مطالعات ساماندهی و عارضه‌سنجی مرتبط با موضوع امری بدیهی است. در این مطالعات در راستای احداث ساختمان اداری- تجاری رویال سعادت آباد موضوع ساماندهی تسهیلات ترافیکی پیاده‌ محور مرتبط با پروژه در حوزه‌ تداخل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بررسی جزئیات مسأله و الزمات فنی، شناخت وضع موجود حوزه‌ی مورد مطالعه، برآورد تقاضای سفر و حجم عابرپیاده ناشی از احداث مجموعه، ارائه‌ سناریوهای پیشنهادی ساماندهی پیاده‌روهای منتهی به مجموعه و در نهایت ارائه‌ گزینه‌ نهایی و اجرایی از جمله مواردی است که در این مطالعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کارفرما: شرکت باریابان مطمئن

"یکی از فعالیت‌هایی که در حال حاضر در سطح دنیا مرسوم می‌باشد، انجام مطالعات اثرسنجی ترافیکی ناشی از احداث کاربری‌های جدید بر روی شبکه معابر پیرامون است که در صورت انجام می‌تواند با اجرای راهکارهای پیشنهادی، از مشکلات آتی، جلوگیری نماید.
در این مطالعات اثرسنجی ترافیکی مجموعه تجاری ثامن‌الحجج (ع) در کلان‌شهر قم به عنوان یک محّرک اقتصادی اثرگذار در سطح محدوده مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی نیازهای مربوط به این مجموعه و بررسی ابعاد کمّی و کیفی ترافیک تولید و جذب شده ناشی از کاربری‌های مستقر در این مجموعه مدنظر قرار گرفت و یک عارضه‌یابی از تاثیرات ایجاد این سایت ویژه در محدوده شبکه معابر محدوده مورد مطالعه مدنظر بررسی گردید."

کارفرما: شهرداری قم

مطالعات پارکینگ اغلب در مناطق مرکزی شهر که دارای حجم بالای تقاضای ترافیک هستند انجام میشود که می‌تواند نواحی اداری، تفریحی، تجاری و مسکونی را در بر گیرد. از این رو شهر مقدس قم با توجه به ساختار متمرکز رفت وآمد در مرکز شهر به دلیل وجود حرم مقدس حضرت معصومه (س)، وجود بازار و سایر مراکز مهم تجاری- تفریحی نیازمند احداث و ساماندهی پارکینگهای جدید و موجود در این منطقه است. بر این اساس مطالعات پارکنیگ عمومی جنب بازار کهنه کلان‌شهر قم، در جهت نیازسنجی تعداد پارکینگ و بررسی نیازهای ساختاری و فیزیکی برای ساماندهی پارکینگ هسته مرکزی انجام شده است.

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

"مطالعات امکان‌سنجی ترافیکی ایجاد پیاده‌راه در هسته مرکزی شهر رشت، با هدف و توسعه رویکردهای نوین مدیریت ترابری در حوزه شهری از سوی شهرداری رشت تعریف و توسط مشاور آیریانا طرح و برنامه انجام‌شده است. در این مطالعه ضمن توجه به مطالعات پیشین انجام‌شده در ارتباط با موضوع پروژه، یک ارزیابی اولیه از روند و فرآیند توسعه هسته مرکزی شهر در مطالعات فرادستی نیز مدنظر قرار گرفته و در نهایت مبتنی بر پیمایش‌های اولیه برنامه‌‌ ‌ریزی جهت انجام مطالعه صورت گرفت.
برداشت مبدا-مقصد سفرها با استفاده از تکنیک پلاک‌خوانی، شمارش حجم تردد در کمان‌های منفرد و مقاطع ورودی و خروجی اصلی هسته مرکزی شهر، پرسشگری میدانی از کسبه، ساکنین و حاضرین در هسته مرکزی شهر و بازار شهر رشت از جمله اصلی‌ترین اقدامات انجام شده جهت شبیه‌سازی ترافیکی شبکه ترابری شهر رشت بوده است."

کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت

"هدف از این مطالعات شناسایی و ساماندهی جابجایی بار و کالا در کلان شهر قم از طریق سیاست های کلان است. در این مطالعات پس از شناسایی وضعیت جابجایی بار قم بر اساس اطلاعات موجود و اخذ کلیه منابع اطلاعاتی، آماربرداری جامع مطالعات بار شامل آماربرداری مبدا-مقصد سفرهای باری، آماربرداری دروازه ها، آماربرداری خط برش و آماربرداری محدوده مرکزی انجام شده است. در نتیجه این برداشت ها الگوهای سفر باری، ساعات تردد، کالاهای عمده و خطوط تمایل سفر باری شناسایی شده و پس از تعمیم و تصحیح اطلاعات جمع آوری شده ماتریس های وسیله-مبنا و کالا-مبنا بسط داده شده است. گام بعدی شناسایی متغیرهای مستقلی است که می توان الگوهای تولید، جذب و جابجایی سفرهای باری را به انها مربوط کرد. ساخت مدل های چهارمرحله ای و ساخت زنجیره سفرهای باری در گام بعدی صورت می گیرد. مرحله بعدی این مطالعات به ارادئه سناریوها و راهکارها اختصاص دارد. این راهکارها موارد گسترده ای از برنامه ریزی انبارها، پهلوگاه هاف پایانه بار، سازمان بار، تعیین مسیرها و ساعات مجاز و ممنوع تردد باری و حتی برنامه ریزی برای استفاده از پتانسیل ریلی برای کاهش سفرهای دروازه ای را شامل می شود.
انتظار می رود در نتیجه این مطالعه ضمن شناخت دقیق الگوهای سفرهای باری در این کلان شهر و ساماندهی ناوگان بار، راهکارهایی نیز در خصوص جهات توسعه اقتصادی شهر و استفاده از پتانسیل منطقه آزاد نزدیک به این کلان شهر (منطقه آزاد انزلی) به دست آید."